شناسه خبر : 9151

در دومین روز کاری هفته شاهد ریزش شدید قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

به گزارش چابک‌آنلاین، بیشترین ریزش قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک اقتصاد نوین با کاهش 2.79 درصد و کمترین ریزش قیمت به نماد بانک تجارت با کاهش 0.61 درصد اختصاص یافت.

تنها رشد قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در بورس به شاخص سهام پست بانک با افزایش 0.75 درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک گردشگری با افزایش 3.95 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد قیمت به نماد موسسه اعتباری توسعه با  فزایش 0.8 درصد تعلق گرفت.

بیشترین ریزش قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک سرمایه با کاهش 2.53 درصد رسید و کمترین ریزش قیمت از آن نماد بانک دی با کاهش 0.23 درصد شد.

تعداد معاملات سهام بانک قرض الحسنه رسالت امروز صفر بوده است.

در روز جاری از میان 19 بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس نماد 13 بانک و موسسه اعتباری به رنگ قرمز و نماد 5 بانک و موسسه اعتباری به رنگ سبز درآمد.

 

رژین میدانی

ارسال نظر

خدمات بیمه ای