شناسه خبر : 9128

در اولین روز کاری هفته شاهد تغییرات اندک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

به گزارش چابک‌آنلاین، بیشترین رشد قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در بورس از آن نماد پست بانک با افزایش 4.86 درصد شد و کمترین رشد قیمت به نماد بانک خاورمیانه با افزایش 0.47 درصد اختصاص یافت.

تنها ریزش قیمت سهام در بورس متعلق به نماد بانک کارآفرین با کاهش 2.13 درصد بود.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک دی با افزایش 4.84 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد قیمت به نماد بانک سرمایه با کاهش 0.07 درصد تعلق گرفت.

تنها ریزش قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش 1.01 اختصاص یافت.

در روز جاری از میان 19 بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس 17 بانک موسسه اعتباری سبزپوش شدند و 2 بانک و موسسه اعتباری به رنگ قرمز درآمدند.

 

رژین میدانی

ارسال نظر

خدمات بیمه ای