شناسه خبر : 9071

در چهارمین روز کاری هفته شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس با رشد اندکی رو به رو شدند.

به گزارش چابک‌آنلاین، بیشترین رشد قیمت سهام در بورس از آن نماد بانک خاورمیانه با افزایش ۴.۷۸ درصد شد و کمترین رشد قیمت به نماد بانک سینا با افزایش ۱.۷۶ درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش قیمت سهام در بورس به نماد بانک صادرات با کاهش ۱.۳۳ درصد و کمترین ریزش قیمت به نماد بانک ملت با کاهش ۰.۱ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۴.۳۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد قیمت متعلق به نماد سرمایه با افزایش ۰.۳۵ درصد شد.

بیشترین ریزش قیمت در فرابورس به نماد بانک سامان با کاهش ۲.۵ درصد و کمترین ریزش قیمت به نماد بانک دی با کاهش ۰.۷۲ درصد اختصاص یافت.

حجم خرید و فروش موسسه اعتباری توسعه امروز یکسان بوده است.

در روز جاری از میان ۲۰ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس نماد ۹ بانک به رنگ قرمز و نماد ۱۰ بانک و موسسه اعتباری به رنگ سبز درآمد.

 

رژین میدانی

ارسال نظر

خدمات بیمه ای