شناسه خبر : 9048

در سومین روز هفته معاملات بازار شاهد تغییرات اندک قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس و فرابورس تهران بودیم.

به گزارش چابک‌آنلاین، بیشترین رشد قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک کارآفرین با افزایش 1.16 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد قیمت از آن نماد بانک اقتصاد نوین با افزایش 0.2 درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل و بانک شهر با افزایش 1.99 درصد تعلق گرفت و کمترین رشد قیمت به نماد بانک گردشگری با افزایش 1.54 درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش سهام بانک ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد پست بانک با کاهش 1.49 درصد و کمترین ریزش به نماد بانک سینا با کاهش 0.52 درصد رسید.

بیشترین ریزش قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک سامان با کاهش 2.79 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش قیمت به نماد بانک دی با کاهش 0.13 درصد رسید.

در روز جاری از میان 20 بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس 10 بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و 10 بانک و موسسه اعتباری دیگر سبزپوش شدند. 

 

رژین میدانی

ارسال نظر

خدمات بیمه ای