شناسه خبر : 9027

در دومین روز کاری هفته شاهد تغییرات اندک قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس و فرابورس تهران بودیم.

به گزارش چابک‌آنلاین، بیشترین ریزش قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک پارسیان با کاهش ۲.۶۶ درصد و کمترین ریزش به نماد بانک کارآفرین با کاهش ۰.۲۷ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس از آن نماد بانک سینا شد که ۱.۵۹ درصد افزایش یافت و کمترین رشد قیمت متعلق به نماد بانک صادرات با افزایش ۰.۳۴ درصد بود.

بیشترین افت قیمت سهام بانک ها وموسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک سامان با کاهش ۲.۵۹ درصد رسید و کمترین افت قیمت به نماد بانک دی با کاهش ۲.۵۴ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس از آن نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۴.۹۶ درصد شد و کمترین رشد قیمت به نماد بانک سرمایه با افزایش ۰.۳۵ درصد اختصاص یافت.

حجم خرید و فروش بانک خاورمیانه امروز یکسان بوده است.

در روز جاری از میان ۲۰ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس نماد ۹ بانک و موسسه اعتباری قرمزپوش و نماد ۱۰ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

 

رژین میدانی

ارسال نظر

خدمات بیمه ای