شناسه خبر : 9005

در اولین روز هفته معاملات بازار شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

به گزارش چابک‌آنلاین، در اولین روز هفته معاملات بازار شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد پست بانک با افزایش 0.89 درصد تعلق گرفت و کمترین رشد قیمت از آن نماد بانک صادرات با افزایش 0.17 درصد شد.

بیشترین ریزش قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک پاسارگاد با کاهش 1.2 درصد و کمترین ریزش قیمت به نماد بانک کارآفرین با 0.18 درصد اختصاص یافت.

امروز حجم خرید و فروش بانک تجارت یکسان بوده است.

تنها افت قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در فرابورس متعلق به نماد بانک دی با کاهش 0.4 درصد بود.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش 4.99 درصد و کمترین رشد قیمت به نماد موسسه اعتباری توسعه با افزایش 0.43 درصد رسید.

 

رژین میدانی

ارسال نظر

خدمات بیمه ای