شناسه خبر : 8865

در اولین روز کاری هفته شاهد تغییرات اندکی در شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

به گزارش چابک‌آنلاین، بیشترین رشد قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد پست بانک با افزایش 4.67 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد متعلق به نماد بانک خاورمیانه با افزایش 0.32 درصد بود.

در میان بانک ها و موسسات اعتباری فعال در بورس، تنها قیمت سهام بانک صادرات افت کرد که کاهش آن 0.18 درصد بود.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک دی با افزایش 3.29 تعلق گرفت و کمترین رشد قیمت به نماد بانک شهر با افزایش 0.42 درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در فرابورس به  نماد بانک ایران زمین با کاهش 1.68 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش قیمت از آن نماد بانک گردشگری با کاهش 0.06 درصد بود.

در روز جاری از میان 20 بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس نماد 4 بانک و موسسه اعتباری قرمزپوش و 16 بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شدند.

 

رژین میدانی

ارسال نظر

خدمات بیمه ای