شناسه خبر : 8737

در آخرین روز کاری هفتۀ معاملات بورس تهران شاهد رشد اندک شاخص سهام بانک و موسسات اعتباری در بورس و فرابورس بودیم.

به گزارش چابک‌آنلاین، بیشترین رشد قیمت سهام بانک و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک کارآفرین با افزایش 4.27 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد متعلق به بانک صادرات ایران با افزایش 0.18 درصد بود.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش 4.49 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد نیز متعلق به نماد موسسه اعتباری توسعه با افزایش 0.15 درصد بود.

بیشترین افت قیمت سهام بانک و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک دی با کاهش 3.45 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش متعلق به نماد بانک گردشگری با کاهش 0.32 درصدی بود.

بانک قرض الحسنه رسالت امروز را بدون هیچگونه معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از 20 بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس، شاخص سهام دو بانک در فرابورس قرمز و 18 بانک و موسسه اعتباری در بورس و فرابورس سبز شد. 

 

رژین میدانی

ارسال نظر

خدمات بیمه ای