شناسه خبر : 8600

یک کارشناس امور بانکی عقیده دارد که برای اجرای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها باید هزینه و برنامه‌ریزی اعمال شود و اجرای این طرح را ملزم به دستور مستقیم وزیر اقتصاد دانست.

به گزارش چابک آنلاین، سید ولی الله فاطمی درگفتگو با چابک آنلاین بیان کرد: وزیر اقتصاد باید بر اجرای این طرح رسیدگی کند و نباید آن را فقط در خلال پیشنهاد و توصیه باقی بگذارد.

وی، با اشاره بر عدم رضایت هیئت مدیره بانک ها بر اجرای طرح حاکمیت شرکتی ، تصریح کرد: با اجرای حاکمیت شرکتی دربانک ها، ابزارهای اجرایی هیئت مدیره کاهش می یابد و مدعی شد که در نتیجه بسیاری از اعضای هیئت مدیره موافق با اجرای این طرح نیستند زیرا عقیده دارند دراین صورت نمی توانند اهداف خود را پیش ببرند.

فاطمی افزود: اگرچه در دنیای حرفه ای، موضوع اختیارات هیئت مدیره در حاکمیت شرکتی، به شکل کشور ما تفسیر نمی شود و با اجرای آن، هیئت مدیره به صورت مداوم می تواند حضور داشته باشد و به برنامه ها رسیدگی و نظارت کند. 

وی اظهار کرد: فوائد اجرای حاکمیت شرکتیدر بانک ها بسیار زیاد است چرا که در صورت بروز مشکل، سریع تر می توان از آن آگاه شد و آنرا بررسی و درنهایت حل کرد.

رژین میدانی

ارسال نظر

خدمات بیمه ای