شناسه خبر : 6424

بررسی عملکرد بانک سینا در پایان سال ۹۷حاکی از رشد ۸۵درصدی سود نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن آست.

به گزارش چابک‌آنلاین، این بانک در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، به ازای هر سهم خود ۱۲۹ ریال سود کسب کرده است که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ رشد ۸۵ درصدی را نشان می دهد.

“وسینا” در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۶، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۶۹۸ میلیارد و ۲۷۷ میلیون ریال  معادل ۷۰ ریال برای هر سهم سود خالص کسب کرده بود. بنا بر همین گزارش، یکی دیگر از موفقیت های بانک سینا، میزان وصولی های نقدی وغیر نقدی در سال ۹۷ با رشد ۱۶۳ درصدی بوده است.

همچنین با توجه به پیگیری های صورت گرفته درسال مالی منتهی به اسفند ۹۷ رشد ۱۰۴ درصدی در وصول مطالبات  پرونده های حقوقی از محل وجوه نقد و تملیک اموال را شاهد بودیم که امید می رود این روند در سال جاری نیز  تداوم یابد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای