شناسه خبر : 20173

اختصاصی چابک آنلاین؛

نماد ۱۰ بانک و موسسه اعتباری در تالار شیشه ای به رنگ سبز درآمد

نماد ۱۰ بانک و موسسه اعتباری در تالار شیشه ای به رنگ سبز درآمد

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک خاورمیانه با کاهش ۰.۴۴ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک کارآفرین با کاهش ۰.۳ درصد رسید.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک ملت با افزایش ۲.۰۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک های اقتصاد نوین و پارسیان با افزایش ۰.۱۱ درصد رسید.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۴.۹۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک ایران زمین با افزایش ۰.۴۹ درصد رسید.

حجم خرید وفروش بانک شهر در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۳ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۲ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۱۰ بانک سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای