شناسه خبر : 20150

اختصاصی چابک آنلاین؛

نماد ۸ بانک و موسسه اعتباری در بازار سرمایه به رنگ سبز درآمد

نماد ۸ بانک و موسسه اعتباری در بازار سرمایه به رنگ سبز درآمد

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک کارآفرین با کاهش ۰.۹۴ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک پارسیان با کاهش ۰.۲۱ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سامان با کاهش ۰.۷۳ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک شهر با کاهش ۰.۱۵ درصد رسید.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک صادرات ایران با افزایش ۲.۶۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک خاورمیانه با افزایش ۰.۰۸ درصد رسید.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۲.۹۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک گردشگری با افزایش ۰.۱ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۳ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۵بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۸ بانک سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای