شناسه خبر : 20018

اختصاصی چابک آنلاین؛

نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری در تالار شیشه ای سبزپوش شد

نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری در تالار شیشه ای سبزپوش شد

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک تجارت با کاهش ۰.۹۴ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک کارآفرین با کاهش ۰.۳۳ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سامان با کاهش ۱.۹۱ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک ایران زمین با کاهش ۰.۰۱ درصد رسید.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک اقتصاد نوین با افزایش ۰.۷۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بانک خاورمیانه با افزایش ۰.۰۸ درصد رسید.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۲.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک گردشگری با افزایش ۱.۸۷ درصد رسید.

حجم خرید و فروش بانک پاسارگاد در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۵ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۰ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۵ بانک سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای