شناسه خبر : 19994

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به قرض الحسنه رسالت رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به قرض الحسنه رسالت رسید

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک اقتصاد نوین با کاهش ۰.۴۷ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک تجارت با کاهش ۰.۰۵ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سرمایه با کاهش ۰.۶ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک گردشگری با کاهش ۰.۴۲ درصد رسید.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک پاسارگاد با افزایش ۰.۰۷ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۲.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک ایران زمین با افزایش ۰.۰۹ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۵ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۰ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۵ بانک سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای