شناسه خبر : 19974

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به قرض الحسنه رسالت رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به قرض الحسنه رسالت رسید

در اولین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک تجارت با کاهش ۳.۵۱ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک پاسارگاد با کاهش ۰.۰۷ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک شهر با کاهش ۱.۶۶ درصد  درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۰.۰۳ درصد رسید.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک سرمایه با افزایش ۰.۰۶ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۵ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۲ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۳ بانک سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای