شناسه خبر : 19900

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به ملل رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به ملل رسید

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک خاورمیانه با کاهش ۱.۹۸ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک کارآفرین با کاهش ۰.۳۵ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سرمایه با کاهش ۲.۹۱ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک گردشگری با کاهش ۰.۵ درصد رسید.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک صادرات ایران با افزایش ۱.۱۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک پاسارگاد با افزایش ۰.۲۲ درصد رسید.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۳.۷۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک شهر با افزایش ۰.۱۴ درصد رسید.

حجم خرید و فروش بانک قرض الحسنه رسالت در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۱۰ بانک سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای