شناسه خبر : 19600

بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی ۴۲ درصد زیاد شد

بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی ۴۲ درصد زیاد شد

براساس لایحه بودجه سال آینده، بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی از ۱۵۷۱ هزار میلیارد تومان در بودجه سالجاری به ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

 به گزارش چابک آنلاین، در لایحه بودجه سال آینده بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی معادل ۲۲۳۱ هزار و ۴۰۷ میلیارد تومان تعیین شده است.  

این در حالی است که در بودجه سالجاری این رقم به میزان ۱۵۷۱ هزار و ۳۲۱ میلیارد تومان بوده و با افزایش ۴۲ درصدی مواجه شده است.  

از سوی دیگر، میزان بودجه تخصیص یافته به شرکت‌های دولتی، ۱ هزار و ۹۳۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که سال گذشته معادل یک هزار و ۵۹۱ هزار و ۶۵۷ میلیارد تومان به شرکت‌های دولتی تخصیص داده شده بود که امسال این رقم با افزایش ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای