شناسه خبر : 19236

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به کارآفرین رسید

 بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به کارآفرین رسید

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک اقتصاد نوین با کاهش ۴.۶۱ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد پست بانک ایران با کاهش ۰.۵۳ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش  ۳.۱۹ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک شهر با کاهش۰.۰۹ درصد رسید.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۰.۲۳ درصد اختصاص یافت.

بانک قرض الحسنه رسالت روز جاری را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از میان ۱۴ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۲ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۱ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای