شناسه خبر : 18847

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک اقتصاد نوین با کاهش ۰.۸۷ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک صادرات ایران با کاهش ۰.۱۵ درصد رسید.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک خاورمیانه با افزایش ۱.۱۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک سینا با افزایش ۰.۰۹ درصد رسید.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سامان با افزایش ۴.۷۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک ایران زمین با افزایش ۲ درصد رسید.

حجم خرید و فروش بانک قرض الحسنه رسالت در روز جاری برابر بود‌.

در روز جاری از میان ۱۵ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۹ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای