شناسه خبر : 18208

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی،  بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد پست بانک ایران با کاهش ۲.۵۵درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک پاسارگاد با کاهش ۰.۰۷ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک گردشگری با کاهش ۱۷.۱۵ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک ایران زمین با کاهش ۰.۸۱ درصد رسید.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۴.۰۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد  بانک صادرات ایران با افزایش ۰.۵ درصد رسید.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۳.۳۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک دی با افزایش ۰.۱۸ درصد رسید.

حجم خریدوفروش بانک های قرض الحسنه رسالت و سامان در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۹ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۶ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای