شناسه خبر : 17840

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرت اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک پارسیان با کاهش ۲.۲۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک اقتصاد نوین بود که ۰.۳۸ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک آینده با کاهش ۲.۷۸درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک ایران زمین بود که ۰.۲۲درصد ریخت.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد پست بانک ایران با افزایش ۴.۴۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به بانک صادرات ایران با افزایش ۰.۴۲ درصد رسید.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سرمایه با افزایش ۰.۹۸ درصد اختصاص یافت.

حجم خرید و فروش بانک پاسارگاد در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۸ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۱۲ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای