شناسه خبر : 17628

اختصاصی چابک آنلاین؛

در دومین روز هفته هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی ،بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک کارآفرین با کاهش ۱.۴۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک پاسارگاد بود که ۰.۰۷ درصد ریخت.
بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سامان با کاهش ۱.۸۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک ایران زمین بود که ۰.۰۶ درصد ریخت.
بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک پارسیان با افزایش ۴.۳۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک خاورمیانه با افزایش ۰.۳ درصد رسید.
بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک گردشگری با افزایش ۲.۸۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به بانک دی با افزایش ۱.۷۹ درصد رسید.
در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۸ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۹ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای