شناسه خبر : 17488

اختصاصی چابک آنلاین؛

​نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری در بازار سرمایه به رنگ سبز درآمد

​نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری در بازار سرمایه به رنگ سبز درآمد

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی ،بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد پست بانک ایران با کاهش ۴.۰۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک خاورمیانه بود که ۰.۷ درصد ریخت.
بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک ایران زمین با کاهش ۱.۷۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک گردشگری بود که ۰.۰۸ درصد ریخت.
بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک پارسیان درصد با افزایش ۳.۳۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک پاسارگاد با افزایش ۰.۳۳ درصد رسید.
بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۴.۳۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک دی با افزایش ۲.۵۴ درصد رسید.
حجم خرید و فروش بانک قرض الحسنه رسالت در روز جاری برابر بود.
در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۱ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و ۵ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای