شناسه خبر : 17408

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی ، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک پارسیان با کاهش ۰.۷۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به پست بانک ایران بود که ۰.۲۳ درصد ریخت.
بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سرمایه با کاهش ۱.۸۶ درصد اختصاص یافت.
بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک سینا با افزایش ۱۲.۵۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۰.۱۳ درصد رسید.
بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک سامان با افزایش ۴.۷۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک گردشگری با افزایش ۰.۰۷ درصد رسید.
حجم خرید و فروش بانک های قرض الحسنه رسالت و پاسارگاد در روز جاری برابر بود.
در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۴ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و ۱۱ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد

ارسال نظر

خدمات بیمه ای