شناسه خبر : 17386

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی ، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک گردشگری با کاهش ۰.۶۵ درصد اختصاص یافت.
بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک ملت با افزایش ۴.۶۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک پاسارگاد با افزایش ۰.۲۷ درصد رسید.
بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک ایران زمین با افزایش ۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۰.۴۱ درصد رسید.
حجم خرید و فروش بانک قرض الحسنه رسالت در روز جاری برابر بود.
در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و ۱۴ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای