سعید مجتهدی، دبیر کل کانون صرافان ایرانیان در گفتگو با چابک آنلاین: از سال ۹۷ که معاملات ارزی در سامانه سنا با محدودیت هایی مواجه شد برخی از افراد که قصد معامله و ارسال حوالجات را داشتند به بازار غیر رسمی مراجعه کردند.مشروح گفت وگو چابک آنلاین با دبیر کل کانون صرافان ایرانیان به زودی منتشر می شود.

کد خبر: 17204