شناسه خبر : 17183

اختصاصی چابک آنلاین؛

معاون پیشین امور مناطق بانک مهر اقتصاد گفت:بخشی از تسهیلات کلان اعطائی بانک ها که منجر به عدم بازگشت شده ناشی از عدم نظارت بر اسناد وثیقه و ارزشگذاری نا معقول بوده است.

چابک آنلاین، محسن خائف الهی؛ جواد حاجی مزدارانی در گفتگو با چابک آنلاین، تصریح کرد: اگر بانکها بخواهند  منابع خود را در زمینه هایی به غیر از طرح های زیر ساختی و اشتغال زا مصرف کنند این مسأله با سیاست های کلی دولت منافات پیدا خواهد کرد.

وی افزود: در حال حاضر خرید مواد اولیه فقط به صورت نقدی انجام می شود،  این امرسرمایه در گردش واحدهای تولیدی را درگیر می کند و در نتیجه تعویق بدهی های بانکی را موجب می شود، این مساله خارج از اراده تولید کنندگان است و نیاز به اعمال سیاستهای حمایتی دولت دارد .

این کارشناس صنعت بانکداری گفت: تا زمانی که منابع حبس شده به جریان چرخه نقدینگی باز نگردد، تخصیص منابع برای طرحهای جدید با مشکل مواجه خواهد شد.

معاون پیشین امور مناطق بانک مهر گفت: کارشناسان بانکی در زمان تخصیص منابع باید به نحوی عمل کنند که اگر کسی خواست یک کارخانه تأسیس کند، کارشناس بانکی مربوطه میزان تولید محصول آن کارخانه در سطح کشور و همچنین کل نیاز کشور را برآورد کند و سپس نسبت به تخصیص تسهیلات به واحد صنعتی مذکور اقدام کند، با این هدف که محصول مورد نظر بخشی از  واردات کشور را جبران و از خروج بی مورد ارز جلوگیری کند.

وی افزود: در کمیته های اعتباری باید روی تعادل بین حجم تولید داخل، میزان مصرف داخلی و حجم واردات به کشور کار شود و وجوه بانکی به صورت مدیریت شده در بخش های مختلف توزیع شود تا مشکلات اقتصادی کنونی برطرف شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای