شناسه خبر : 17150

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۸۴ سهم بانک‌های دولتی از سپرده‌های بانکی ۸۸.۱ درصد و سهم بانک‌های خصوصی ۱۱.۹ درصد بوده اما در یک روند تدریجی ۱۶ ساله، در خرداد ماه امسال سهم بانک‌های دولتی به ۲۷.۶ درصد کاهش یافته و سهم بانک‌های خصوصی به ۳۷.۲ درصد و سهم بانک‌های اصل چهل و چهاری یا خصولتی به ۳۵.۲ درصد رسیده است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از فارس، یکی از موضوعات قابل بررسی در نظام بانکی سهم بانک‌های دولتی، خصوصی و غیردولتی از سپرده ها است.

تاسیس بانک خصوصی از سال 80 آغاز شد و تا پایان سال 84 تعداد بانک‌های خصوصی به 5 بانک رسید. در سال‌های بعد از 84 هم 12 بانک خصوصی و چند موسسه اعتباری به جمع بانک‌های کشور افزوده شد.

در ابتدای فعالیت بانک‌های خصوصی، نرخ سود سپرده در بانک‌ها خصوصی تفاوت بسیار زیادی با بانک‌های دولتی داشت. به عنوان مثال وقتی نرخ سود در بانک‌های دولتی 17 درصد بود، نرخ سود در بانک‌های خصوصی 27 درصد بود. این نرخ سود مورد تایید شورای پول و اعتبار بود تا اینکه در سال 85 نرخ سود بانک‌های دولتی به 14 و نرخ سود بانک‌های خصوصی به 16 درصد کاهش یافت.

در سال 86 هم طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود بانک‌های خصوصی و دولتی در نرخ 12 درصد برابر شد.

جدول زیر برگرفته از آمارهای بانک مرکزی است که روند رشد سپرده در بانک‌های خصوصی را نشان می‌دهد. در این آمارها باید به یک نکته توجه کرد و آن هم اضافه شدن آمارهای 3 بانک ملت، تجارت و صادرات به آمار بانک‌های خصوصی بود. یک جهش قابل توجه در آمار سپرده‌های بانک‌های خصوصی در سال 88 می‌بینیم. به‌طوری که میزان سپرده بانک‌های خصوصی از 41 هزار و 440 میلیارد تومان به 135 هزار و 49 میلیارد تومان افزایش یافته است. این رشد شدید در میزان سپرده بانک‌های خصوصی ناشی از انتقال آمار سپرده‌های سه بانک مذکور است.

اما با توجه به ترکیب سهامداری این بانک‌ها و نقش دولت در تعیین هیات مدیره و مدیرعامل برای این بانک‌ها، نمی‌توان این سه بانک را به‌طور کامل خصوصی در نظر گرفت. در آمار نهایی سپرده‌ها که مربوط به آمار خرداد ماه سال جاری است، با بررسی صورت‌های مالی این سه بانک، سهم آنها را از بانک‌های خصوصی جدا کرده‌ایم.

* ارقام به میلیارد تومان

سال کل سپرده‌های بخش غیردولتی مانده سپرده بانک‌های غیردولتی و خصوصی سهم از کل
1384 87،034 10،403 11.9
1385 122،274 19،136 15.6
1386 156،038 29،584 18.9
1387 174،360 41،440 23.7
1388* 216،357* 135،049* 62.4*
1389 272،371 173،736 63.7
1390 327،934 209،614 63.9
1391 427،680 280،004 65.4
1392 606،150 434،602 71.7
1393 747،210 532،540 71.2
1394 980،090 707،520 82.1
1395 1،214،060 867،910 71.4
1396 1،485،710 1،025،610 69
1397 1،828،140 1،261،120 68.9
1398 2،411،010 1،700،890 70.5
1399 3،402،670 2،437،710 71.6
خرداد 1400 3،633،900 2،633،400 72.4
سهم بانک‌های خصولتی از سپرده‌ها   1،278،806 35.2

* علت رشد یکباره سپرده‌های بانک‌های غیردولتی و خصوصی در سال 1388 تبدیل شدن بانک‌های ملت، تجارت و صادرات به بانک خصوصی در این سال بوده است.

cYhLb7UdroFP

 مجموع سپرده بانک‌های اصل چهل و چهاری مانند بانک‌های ملت، صادرات و تجارت در پایان سال 99 معادل 1132 میلیارد و 380 میلیارد تومان و سپرده‌های این سه بانک در خرداد ماه امسال به عدد 1278 میلیارد و 806 میلیارد تومان بوده است. بنابراین 43 درصد از کل سپرده‌های بانک‌های غیردولتی و خصوصی متعلق به این سه بانک اصل چهل و چهاری است. همچنین سهم این سه بانک از کل سپرده های نظام بانکی 35.2 درصد است.

LNerCpe7OGHj

درواقع سهم بانک‌های خصوصی (بدون احتساب بانک‌های اصل چهل و چهاری) از کل سپرده‌ها از رقم ۱۱.۹ درصد در پایان سال ۸۴ به ۳۷.۲ درصد در خرداد ماه امسال رسیده است. بنابراین در مدت ۱۶ سال سهم بانک‌های کاملا خصوصی از سپرده‌های بانکی بیش از ۳ برابر شده است.با توجه به این ارقام، سهم بانک‌های خصوصی از کل ۳۶۳۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان سپرده در پایان خرداد ماه ۱۴۰۰، معادل ۱۳۵۴ هزار و ۵۹۴ میلیارد تومان است. این نشان می‌دهد که ۳۷.۲ درصد از کل سپرده متعلق به بانک‌های خصوصی است.

همچنین در این مدت به نظر می‌رسد بانک‌های غیردولتی در مجموع توانسته‌اند سهم خود را از کل منابع بانکی حفظ کنند و سهم بانک‌های دولتی با توجه به اقدامات بانک‌های خصوصی برای جذب سپرده به روش‌های مختلف، کاهش یافته است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای