شناسه خبر : 17096

اختصاصی چابک آنلاین؛

یک استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: با توجه به بیش از ۳۰ درصد کسری بودجه که امسال با آن مواجه هستیم امید چندانی به مستقل شدن بانک مرکزی وجود ندارد.

چابک آنلاین ، محسن خائف الهی؛ علی اکبر نیکو اقبال در گفت وگو‌ با چابک آنلاین افزود:در تمام دنیا مهم ترین وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است، بنابراین کسی که توان حفظ ارزش پول ملی را ندارد نباید ریاست بانک مرکزی را بپذیرد.

به گفته وی، رییس بانک مرکزی در بسیاری از کشورها  از جمله آمریکا توسط نهادهای مستقل از دولت و برای دوره هائی بیشتر از دوره ۴ ساله انتخاب می شود تا نفوذ رییس جمهور در بانک مرکزی به حداقل کاهش پیدا کند.

به گفته این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران: در اتحادیه اروپا، ۲۸ کشور دارای یک بانک مرکزی مشترک هستند و طبق قانون بانک مرکزی اروپا، این ۲۸ کشور نباید در بودجه سالانه خود بیش از ۳ درصد کسری بودجه داشته باشند تا استقراض دولتها از بانک مرکزی کنترل شود.

این اقتصاددان تصریح کرد: کشور ما همواره با کسری بودجه بالای ۱۵ درصد و رشد نقدینگی بالای ۲۰ درصد ( تا حدودی به علت درآمدزائی نفتی) روبرو بوده و متاسفانه لوایح سالانه بودجه دولت ها هم اصلاح نشده است.

  به گفته وی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ هم از این امر به دور نبود به عبارتی بودجه ۱۴۰۰ دارای کسری بودجه ای در حدود ۳۰ درصد بوده، بنا بر این طبیعی است که در سال جاری نتوانیم از جریانهای تورم زا جلوگیری کنیم.

این استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: یکی دیگر از وظایف بانک مرکزی این است که طوری بانکها را مدیریت کند که سپرده گذاری های بانکی در نهایت به سمت تولید و سرمایه گذاری برود تا این گردش اقتصادی پول موجبات رشد اقتصادی و تامین اشتغال  و درآمد را به دنبال داشته باشد.

این اقتصاددان ادامه داد: تولید کنندگان می توانند تسهیلات بانکی دریافت شده را به سرمایه گذاری تبدیل کنند و با استفاده از تکنولوژی مدرن و ایجاد کارایی و بهره وری بالا، منابع و سرمایه های مورد نیاز برای سالهای آتی کشور را فراهم کنند.

نیکو اقبال، تعداد بانکها در کشور را بیش از حد مورد نیاز دانست و علت آن را سود ده بودن عملیات بانکی و غیر بانکی نظیر مسکن و سوداگری به علت تورم های موجود عنوان کرد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای