شناسه خبر : 16949

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد پست بانک ایران با کاهش ۳.۸۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک سینا بود که ۰.۰۳ درصد ریخت.
بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک دی با کاهش ۴.۹۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک آینده بود که ۰.۶۷ درصد ریخت.
بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک خاورمیانه با افزایش ۳.۳۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک صادرات ایران با افزایش ۰.۱۵ درصد رسید.
بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسه اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک سرمایه با افزایش ۰.۸۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک ایران زمین با افزایش ۰.۰۵ درصد رسید.
در روز جاری از میان ۱۵ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۹ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و ۶ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای