شناسه خبر : 16903

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک کارآفرین با کاهش ۱.۱۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک سینا بود که ۰.۶۹ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک آینده با کاهش ۳.۹۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک ایران زمین بود که ۰.۲ درصد ریخت.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک پارسیان با افزایش ۴.۳۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک تجارت با افزایش۰.۰۴درصداختصاص یافت.

حجم خرید و فروش بانک قرض الحسنه رسالت در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۴ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۶ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و ۷ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای