شناسه خبر : 16767

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد پست بانک ایران با کاهش ۳.۷۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک پارسیان بود که ۳.۷۶ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک آینده با کاهش ۳.۴۸درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک گردشگری بود که ۰.۰۷ درصد ریخت.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک اقتصاد نوین با افزایش ۱.۶۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک سینا با افزایش ۱.۰۵ درصداختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک ایران زمین با افزایش ۰.۱۶ درصد اختصاص یافت.

در روز جاری از میان ۱۰ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۷ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و ۳ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای