شناسه خبر : 16750

اختصاصی چابک آنلاین؛

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک سینا با کاهش ۴.۶۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک کارآفرین بود که ۰.۱۸ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک آینده با کاهش ۳.۶۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به موسسه اعتباری ملل بود که ۲.۰۶ درصد ریخت.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک اقتصاد نوین با افزایش ۰.۹۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک تجارت با افزایش ۰.۰۴ درصداختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک دی با افزایش ۴.۳۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک گردشگری با افزایش ۰.۰۴ درصد اختصاص یافت.

در روز جاری از میان ۱۴ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۸ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و ۶ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای