شناسه خبر : 16684

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک اقتصاد نوین با کاهش ۱.۰۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک سینا بود که ۰.۱ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک شهر با کاهش ۱.۵۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به موسسه اعتباری ملل بود که ۱.۱۷ درصد ریخت.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک پارسیان با افزایش ۳.۶۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک پاسارگاد با افزایش ۰.۰۷  درصداختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک دی با افزایش ۲۶.۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک گردشگری با افزایش ۰.۶۳ درصد اختصاص یافت.

 حجم خرید و فروش بانک های قرض الحسنه رسالت و تجارت در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۸ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۷ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و ۹ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای