شناسه خبر : 16660

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک پارسیان با افزایش ۴.۹۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۰.۲۴  درصداختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۴.۸۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک گردشگری با افزایش ۰.۴۱ درصد اختصاص یافت.

 بانک قرض الحسنه رسالت امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۶ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای