شناسه خبر : 16617

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک صادرات ایران با کاهش ۲.۰۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک تجارت بود که ۰.۱۹ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سرمایه با کاهش ۲.۸۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک گردشگری بود که ۰.۵۳ درصد ریخت.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک های خاورمیانه و کارآفرین با افزایش ۰.۳۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک پاسارگاد با افزایش ۰.۰۷ درصداختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک آینده با افزایش ۳.۸۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۰.۷۳ درصد اختصاص یافت.

 حجم خرید و فروش بانک قرض الحسنه رسالت در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۸ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۰ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و ۷ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای