شناسه خبر : 16580

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک اقتصاد نوین با کاهش ۱.۹۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک پارسیان بود که ۰.۴۳ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سرمایه با کاهش ۲.۴۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک آینده بود که ۰.۲۷ درصد ریخت.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک سینا با افزایش ۲.۲۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک خاورمیانه با افزایش ۰.۱۱ درصداختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک شهر با افزایش ۲.۹۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۰.۰۲ درصد اختصاص یافت.

 حجم خرید و فروش بانک پاسارگاد  در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۸ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۶ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و ۱۱ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای