شناسه خبر : 16532

اختصاصی چابک آنلاین؛

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهدتغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک ملت با کاهش ۲.۱۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک پاسارگاد بود که ۰.۰۷ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک آینده با کاهش ۲.۶۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک گردشگری بود که ۰.۰۳ درصد ریخت.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک سینا با افزایش ۱.۳۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک پارسیان با افزایش ۰.۲۳  درصداختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک سرمایه با افزایش ۲.۷۱ درصد اختصاص یافت.

حجم خرید و فروش بانک قرض الحسنه رسالت و موسسه اعتباری ملل در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۸ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۲ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و ۴ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای