شناسه خبر : 16517

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی،بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک ملت با کاهش ۳.۸۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک تجارت بود که ۱.۵۲ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک ایران زمین با کاهش  ۳.۷۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک گردشگری بود که ۰.۱۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۰.۳۳درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک خاورمیانه با افزایش ۰.۲۲ درصداختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک شهر با افزایش ۰.۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۰.۰۲ درصد اختصاص یافت.

حجم خرید و فروش بانک پاسارگاد در روز جاری برابر بود.

بانک قرض الحسنه رسالت امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۰ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و ۵ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای