شناسه خبر : 16493

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک اقتصاد نوین با کاهش ۲.۴۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک ملت بود که ۰.۲۱ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک ایران زمین با کاهش  ۳.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک آینده بود که ۰.۰۶ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک خاورمیانه با افزایش ۲.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک پاسارگاد با افزایش ۰.۰۷ درصداختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک سامان با افزایش ۰.۹۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک گردشگری با افزایش ۰.۰۴ درصد اختصاص یافت.

حجم خرید و فروش بانک قرض الحسنه رسالت و موسسه اعتباری ملل در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۹ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و ۵ شرکت سبزپوش شد.

 

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای