شناسه خبر : 16486

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرعامل شرکت کارگزاری آپادانا گفت:تورم سال گذشته باعث ارزشمندتر شدن دارائی‌های بانک‌ها شد و مطالبات لاوصول بانک‌ها را به مرحله وصول رساند و درعین حال تقاضارا برای وام گیری افزایش پیدا کرد.

به گزارش چابک آنلاین، محمدکاظم مهدوی در گفتگو با چابک آنلاین افزود:بخشی از افزایش نقدینگی که در سال ۹۹ ایجاد شد به صورت سپرده وارد بانکها شد و امکان افزایش درآمد عملیاتی بانکها را فراهم کرد.

به گفته وی،برخی از بانکها از طریق ایجاد در آمد و سود حاصل از محل عملیات وام دهی و تسویه حساب مطالبات توانستند سود خوبی را کسب کنند.

مهدوی گفت: متأسفانه برخی از بانکها هنوز نتوانسته اند از زیان خارج شوندزیرا سرمایه گذاری هایی که انجام داده اند به مرحله بازدهی نرسیده یا اینکه هنوز نتوانسته اند دارایی های خودرا نقد کنند وبه سودآوری برسند.

به گفته مدیر عامل شرکت کارگزاری آپادانا،وقتی که کفایت سرمایه در بانکها بالا می رود قدرت سپرده گیری و وام دهی بانکها بالا می رود؛ بنابراین هر عاملی که باعث تقویت وضعیت سرمایه بانک ها شود،در نهایت منجر به بهبود عملیات بانکی و سود آوری وافزایش ارزش سهام بانکها می شود.

وی تصریح کرد: صنعت بانکداری یک صنعت خاص در مقایسه با سایر صنایع است که می تواند از خاصیت اهرمی پول های دیگران استفاده کند؛ وقتی حجم سپرده ها افزایش پیدا می کند درآمد بانک به شدت افزایش می یابد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، معمولاً درآمد های مشاع بانک ها در بخش های مختلف سرمایه گذاری شده و بیش از میزان بازدهی وام های بانکی و نرخ تورم، برای بانک ها سودآوری داشته است.

مهدوی گفت:در مقطعی در دو تا سه سال گذشته فروش اموال مازاد بانکها با شدت بیشتری توسط بانک مرکزی پیگیری شد اما اکنون این موضوع شدت کمتری پیدا کرده و به نظر می رسد که این رویه دارد معکوس می شود؛ در پایان سال ۹۹ بابت مطالباتی که برخی از بانکهااز دولت داشتند بخشی از سهام دولت به این بانکها واگذار شد.

وی تصریح کرد: از طرف دیگر نزولی شدن شاخص بورس،باعث شده  که بانک ها در نقش خریدار سهام وارد شوند، بنابراین در این چند ماه، رویه پیگیری برای فروش دارائی مازاد بانکها درحال از دست دادن اعتبار خود است.

مهدوی  ادامه داد: البته دارایی بانک ها فقط شامل سهام نمی شود و بسیاری از بانک ها سرمایه گذاری هایی در صنایع گردشگری، معدن ، نیروگاه و دیگر بخش ها داشته اند.

مدیرعامل شرکت کارگزاری آپادانا،گفت: با یک دستور،یا یک سال و دوسال  نمی توان حکم داد که بانکها باید دارائی های مازاد خود را بفروشند چرا که توان عملیاتی شدن چنین دستوری در اکثر موارد وجود ندارد.

وی افزود:دربرخی از موارد بانک هایی که به این موضوع عمل کردند به زیان سهامداران این بانکها شد؛ وقتی یک سرمایه گذاری بلند مدت محسوب می شود و هنوز به بازدهی نرسیده دلیلی ندارد که واگذار شود.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، اگر بانکها دارائی های مازاد خود را واگذار کنند منابع حاصل از این کار وارد بانک می شود و می تواند صرف توسعه صنعت بانکداری و فعالیت اصلی بانک شود.

مدیرعامل شرکت کارگزاری آپادانا گفت: عمده مدیران بانک ها علاقه چندانی  به حضور در بازار سرمایه ندارند و زیاد در این حوزه فعال نیستند؛ البته در مواقعی زیر مجموعه های آنها بخشی از سرمایه خود را به سمت بازار سرمایه آورده اند و از رشد بازار منتفع شده اند.

به گفته وی، جامعه و اقتصاد ما به یک تورم معمول عادت دارد و اگر این تورم نباشد عمده فعالیت های اقتصادی زیان ده می شوند وممکن است تسهیلات ارائه شده توسط بانک ها در آن مدت وصول نشود ویا بانکها متضرر شوند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای