شناسه خبر : 16473

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک سینا با کاهش ۲.۱۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک صادرات ایران بود که ۰.۲۲ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک آینده با کاهش ۳.۷۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک گردشگری بود که ۰.۰۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۰.۲۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک اقتصادنوین با افزایش ۰.۰۶ درصداختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک سرمایه با افزایش ۲.۷۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک شهر با افزایش ۰.۷۹ درصد اختصاص یافت.

حجم خرید و فروش بانک قرض الحسنه رسالت و موسسه اعتباری ملل در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۸ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۰ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و ۶ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای