شناسه خبر : 16427

اختصاصی چابک آنلاین؛

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک سینا با کاهش ۲.۱۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک صادرات ایران بود که ۰.۴۵ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک ایران زمین با کاهش ۳.۵۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به موسسه اعتباری ملل بود که ۰.۰۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک خاورمیانه با افزایش ۰.۳۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۰.۱۷ درصداختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک سرمایه با افزایش ۲.۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک گردشگری با افزایش ۰.۰۸ درصد اختصاص یافت.

حجم خرید و فروش بانک قرض الحسنه رسالت در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۲ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و ۴ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای