شناسه خبر : 16378

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک صادرات ایران با کاهش ۰.۲۷ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک آینده با کاهش ۳.۸۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک ایران زمین بود که ۰.۰۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک پارسیان با افزایش ۴.۹۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک اقتصاد نوین با افزایش ۰.۰۴  درصداختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک سامان با افزایش ۱.۷۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۰.۰۱ درصد اختصاص یافت.

بانک قرض الحسنه رسالت امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از میان ۱۸ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۶ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و ۱۱ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای