شناسه خبر : 16372

اختصاصی چابک آنلاین؛

بانک صنعتی و اقتصادی چین سه نوع اوراق قرضه روستایی را برای اولین بار در چین به عنوان پذیره نویسی اصلی،در بازار اوراق قرضه بین بانکی منتشر کرد.

به گزارش چابک آنلاین، این اوراق، بودجه مورد نیاز برای توسعه صنایع روستایی،ادغام حمل و نقل شهری با روستایی و افزایش درآمد کشاورزان را با هدف کاهش فقر و حمایت از احیای روستاها فراهم خواهد کرد.

با انتشار این سه نوع اوراق قرضه با هدف احیای روستایی،یک میلیارد یوان از وجوه جمع آوری شده برای خرید محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و به افزایش درآمد کشاورزان کمک خواهد کرد.  

این اولین اوراق قرضه احیای روستایی است که توسط یک شرکت خصوصی در بازار صادر شده است.  

۳۰۰ میلیون یوان دیگر از مبالغ جمع آوری شده توسط گروه شتاب دهی احیای روستایی در بازسازی و توسعه بخش راه آهن سریع السیر برای حمایت از ادغام حمل و نقل شهری و روستایی سرمایه گذاری خواهد شد.

این اوراق قرضه همچنین اولین گروه از اوراق منتشر شده جهت احیای روستایی در حوزه صنعت حمل و نقل در چین است.  

درضمن ۶ میلیارد یوان از وجوه جمع آوری شده نیز برای جمع آوری و ذخیره سازی غلات استفاده خواهد شد که به کشاورزان کمک می رساند.  

 به گفته کارشناسان،اوراق قرضه احیای روستایی که  برای کمک به کشاورزی ، مناطق روستایی و کشاورزان راه اندازی شده می تواند سرمایه های اجتماعی را هدایت و تشویق کند تا به کشاورزی و مناطق روستایی سرازیر شوند. 

 بانک آی سی بی سی به عنوان تضمین کننده اصلی این اوراق است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای