شناسه خبر : 16329

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

نماد ۹ بانک و موسسه اعتباری در تالارشیشه‌ای سبز پوش شد

نماد ۹ بانک و موسسه اعتباری در تالارشیشه‌ای سبز پوش شد

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد پست بانک ایران با کاهش ۴.۰۳ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سرمایه با کاهش ۴.۹۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به موسسه اعتباری ملل بود که ۰.۰۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک تجارت با افزایش ۳.۹۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک پارسیان با افزایش ۰.۴۲ درصداختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک سامان با افزایش ۰.۸۳ درصد اختصاص یافت.

حجم خرید و فروش بانک های قرض الحسنه رسالت و پاسارگاد در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۸ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۷ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و ۹ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای