شناسه خبر : 16261

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک صادرات ایران با کاهش ۱.۷۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک کارآفرین بود که ۰.۱۴ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک آینده با کاهش ۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک سامان بود که ۰.۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک اقتصاد نوین با افزایش ۰.۵۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک خاورمیانه با افزایش ۰.۲۴ درصداختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۰.۲۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک گردشگری با افزایش ۰.۰۱ درصد رسید.

حجم خرید و فروش بانک های قرض الحسنه رسالت و پاسارگاد در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۹ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و ۵ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای