شناسه خبر : 16243

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک ملت با کاهش ۰.۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک تجارت بود که ۰.۳۲ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سامان با کاهش ۲.۸۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک آینده بود که ۰.۱۵ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک سینا با افزایش ۲.۶۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک خاورمیانه با افزایش ۰.۱۲ درصداختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک سرمایه با افزایش ۲.۶۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۰.۳۵ درصد رسید.

حجم خرید و فروش بانک های شهر و پاسارگاد در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و ۱۰ شرکت سبزپوش شد.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای