شناسه خبر : 16011

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد افت اندک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک ملت با کاهش ۴.۱۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک تجارت بود که  ۰.۶۹ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک شهر با کاهش ۲.۸۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک آینده بود که  ۰.۰۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد پست بانک ایران با افزایش ۴.۱۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۰.۰۴ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۰.۲۵ درصد اختصاص یافت.

 حجم خرید و فروش بانک قرض الحسنه رسالت در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۱ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و ۵ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای