شناسه خبر : 15992

اختصاصی چابک آنلاین؛

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد رشد چشمگیر سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک گردشگری با کاهش ۲.۳۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک آینده بود که  ۰.۰۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک صادرات ایران با افزایش ۴.۶۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک ملت با افزایش ۰.۰۵ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک سامان با افزایش ۲.۷۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۰.۳ درصد رسید.

بانک قرض الحسنه رسالت امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۳ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و ۱۳ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای